Biografi

Solblot tog form i södra Sverige, våren 2003. Den musikaliska inriktningen närmar sig i huvudsak det nord-europeiskt folkliga, med experimentella inslag.

Instrumenten vi spelar på är i huvudsak akustisk gitarr, dragspel samt olika typer av slagverksinstrument, men även andra akustiska instrument så som kohorn, säckpipa, m.m.

Idémässigt har Solblot en inriktning mot svensk natur- och nationalromantik. Vi vill med enkla medel förmedla en slags musikalisk rättframhet och hängivelse framför ett polerat och perfekt framförande. Musiken är en visualisering av sagans och mytens Skandinavien som färgats av den nostalgi som med nödvändighet präglar skildringar av det som varit. Med det sagt vill vi också tillföra att vi inte har några som helst politiska- eller religiösa intressen. Vi företräder konsten och önskar ej samröre med politiska- eller religiösa grupper.

Vi vill gärna se Solblot som politiskt och religiöst oberoende. Vår tro på alla människors lika värde oavsett nationalitet, etnisk härkomst, hudfärg, sexuell läggning, religionstillhörighet eller politisk hemvist utgör vad vi anser vara fundamentala mänskliga rättigheter snarare än en partipolitisk agenda.

« Tillbaka