Intervju med Unreal

Kort intervju med Solblot:
http://www.unreal-life.com/magazine/interviews/one-last-heat-spell-solblot-on-rites-ov-summer/